Home / Hulpmiddelen

 

Hulpmiddelen

Vergunning

Algemeen

Vergunningsvoorwaarden met timing

Checklist gezinsopvang

Checklist groepsopvang

Overgangsmaatregelen

Belangrijkste verschillen naargelang de grootte van je opvang

 

Specifiek: Vergunningsvoorwaarden met timing voor:

• Gezinsopvang zonder of met basissubsidie

• Gezinsopvang met inkomenstarief

• Groepsopvang – 18 zonder of met basissubsidie

• Groepsopvang – 18 met inkomenstarief

• Groepsopvang +18 zonder of met basissubsidie

Groepsopvang +18 met inkomenstarief

 

Veiligheid en gezondheid

Risicoanalyse

Actielijsten Kind & Gezin

Ondersteunende vragen

Het attest slaaphouding van het kind

 

Crisisprocedure

Hulpvragen Gezinsopvang

Hulpvragen Groepsopvang

Leermodule van Kind& Gezin

Invullijst met noodnummers

Interventiedossier

Affiche reanimatie

Een voorbeeld waarbij evacuatie nodig is

Een voorbeeld waarbij reanimatie nodig is

Een voorbeeld waarbij een kind is verdwenen

 

Grensoverschrijdend gedrag

Hulpvragen Gezinsopvang

Hulpvragen Groepsopvang

Leermodule Kind & Gezin

Brochure

 

Pedagogische aanpak

Pedagogische raamwerk

ZIKO

ZIKO-VO

ZIKO-VO achtergrond en praktijksuggesties

MeMoQ Zelfevaluatie-instrument

Kennisclip: Introductie in het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument

•Kennisclips en oefeningen MeMoQ

 

Kwaliteitszorg

Leidraad kwaliteitshandboek

Leidraad kwaliteitsbeleid

• Pedagogisch beleid bij max. 18 kindplaatsen

Leidraad managementsysteem

• Leidraad kwaliteitsverbetering

Leermodule Kind & Gezin

KWIKO: evaluatie van je werking

Basisvragenlijsten KWIKO

Planningsinstrument (Excell)

Planningsinstrument (handleiding)

 

Ouders

Huishoudelijk reglement

Leidraad huishoudelijk reglement

Model huishoudelijk reglement

Model huishoudelijk reglement schoolkind

Brochure

 

Schriftelijke overeenkomst

Leidraad schriftelijke overeenkomst

Model schriftelijke overeenkomst

Model schriftelijke overeenkomst schoolkind

Brochure

 

Inlichtingenfiche

Brochure aanwezigheidsregister en inlichtingenfiche

 

Aanwezigheidsregister

Brochure aanwezigheidsregister en inlichtingenfiche

 

Klachtenprocedure

Leidraad

Leermodule Kind & Gezin

 

Medewerkers

Competenties kinderbegeleider baby's en peuters

 

Inspectie

Handleiding

Invuldocument: Plan van aanpak

Kennisclips: wat doet Zorginspectie?

          Deel 1: Wat doet Zorginspectie?

          Deel 2: Voor de start - Inspectie Infrastructuur

          Deel 3: Hoe verloopt een inspectiebezoek?

          Deel 4: Hoe beoordeelt Zorginspectie de pedagogische kwaliteit?

          Deel 5: Hoe kan je je voorbereiden op een inspectiebezoek?

          Deel 6: Wat kan je doen na het inspectiebezoek?

 

Vernieuwend sociaal ondernemen in de kinderopvang

• Inspiratiekrant: Vernieuwend sociaal ondernemen

• Film: Meer dan opvang alleen - het verhaal van 7 vernieuwende sociaal ondernemers

 

 

 

Alle hulpmiddelen van Kind & Gezin samen in één handig overzicht

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

info@topzet.be